Sposoby płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w Formularzu Zamówienia dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką podczas zakupu w siedzibie Sprzedawcy.
  2. Płatność kartą płatniczą podczas zakupu w siedzibie Sprzedawcy.
  3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (tylko wybrane produkty dostępne fizycznie w magazynie).
  4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  5. Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.
  6. Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.
 4. Rachunek Sprzedawcy: 
  1. Odbiorca: M-LOCK Zabezpieczenia Emilia Pac, Al. Jerozolimskie 200 lok. 505, 02-486 Warszawa
  2. Bank: Alior Bank
  3. Numer Rachunku 06 2490 0005 0000 4500 1595 5218
  4. Tytułem: (w tytule przelewu należy podać nr Zamówienia)
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty 100% wartości brutto Zamówienia z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy m-lock.pl potwierdzenia poprawnego zaksięgowania płatności przez bank Sprzedawcy.
 6. Forma płatności "za pobraniem" dotyczy tylko Produktów dostępnych fizycznie w magazynie.
 7. Płatność przelewem dotycząca zamówień indywidualnych, których czas realizacji w zależności od firmy produkującej dany artykuł, wynosi od 2 dni do 8 tygodni wynosi do 80% wartości brutto Zamówienia, płatna jest tytułem zaliczki do Zamówienia na podstawie Faktury Proforma. Pozostała część płatności regulowana jest przy odbiorze Zamówienia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.