2000S Omega

WAŻNE - koniec serii KESO 2000S
Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz jak najwyższą jakość produktów technologia KESO 2000S Omega dzięki modyfikacjom technicznym zostaje zastąpiona modelem KESO 4000S Omega - ta sama cena przy wyższym poziomie zabezpieczenia.

Zapoznaj się z najnowszą ofertą KESO 4000S Omega kliknij

Wsparcie techniczne dla produktów KESO 2000S Omega oraz obsługa klienta zostają na dotychczasowym poziomie. Zapewniamy możliwość domawiania do istniejących kodów kluczy, wkładek, cylindrów, rozbudowę i serwis istniejących systemów jednego klucza i Master Key.